Laptop Duy Linh
Sửa chữa Laptop

Ổ đĩa quang laptop cắm ngoài DVD CDRW, cổng usb